Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło mie

   "KWYRLOK"

Moje fleki z chorzowski eki.

  Jo sam pisza prowda goło, życie biera na wesoło   

 Inksi, juzaś udowajōm, cołki prowdy - niy godajōm!

  

 Fto jo jes?

Ano, jo sie ciyrpia pośmioć, godać wice a politykerow niy biera na ernst* bo jak godajōm:

„Biydny polityk to gupi polityk a bogaty polityk to podejrzany polityk”,

ano tyn, co do łapy biere.

Jo żech sie urodziōł we 1951 roku, we Chorzowie drugim (cwajka), kaj żech tyż miyszkoł i wyrobioł. Potym, musiołech skuli bildungu łazić do szkołōw, bo tak chcieli moje łojce. Po maturze i roztomajtych breweryjach, dostoł żech sie bez cufal  do wojska. Nale i tam żech pora dni za niyskoro przijechoł, bo przeca taki abszid, to ci kupa czasu zebiere, no niy?   Za niycołke trzinoście miesiyncy, mieli mie tam jako jedynego Ślōnzoka, jak to sie po naszymu godo „połno rzić” i beztōż wyciepli mie do cywila. Jak wybuch, tyn, jak to godajōm „Stan wojynny” to mie te gizdy komunisty zamkli i przekopali cołko buda, bo jak mi pedzieli, to chciołech „uzbrojić” tyn cołki regiōn „Ślōnsko – Dōmbrowski” nale w co? - jak jo mioł yno jedyn stary rebulik, tego to mi niy godali, kiej mie na komyńdzie prali. Nō, a na łostatek, to mi sie ta kōmuna tak hepła, żech wziōn i we 1984 roku citnōł do Niymiec, kaj żech tyż niyskorzi mojich łojcōw ściōng. Terozki, jeżech na ryńcie i razym ze mojōm kobiytōm flyjgujymy moja choro mama, bo do alteshajmu jōm niy dōmy. Beztōż mōm kupa casu i sie tak szkryflōm, to co u tych roztomajtych ludzi widza, abo żech widzioł i przeżōł. A szkryflōm, tak jak we Chorzowie godali i to bez cukrowanio, bo rzić jes rzić a niy pupcia. Nō, bo jak by to, na tyn bajszpil, wyglōndało:”A weś i bajsni mie w pupcia” abo: "Tyn djosecki gizd, za wyrobianie dostoł po pupci", pierōnym gupie, pra!

 

*ernst = poważnie

Bez dwa roki mojigo szkryflanio, dostołech pora nagrōd i sam sie moga niymi pochwolić:

 

Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie:
„Sowizdrzoła Konkurs Fraszki Ślōnski – I edycjo” za rok 2008
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uhonorowany medalem i dyplomem w plebiscycie „Pszociel Ślōnski Godki“ za rok 2009.
 
    


        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie:   
„Sowizdrzoła Konkurs Fraszki Ślōnski - II edycjo“ - za rok 2009 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygranie plebiscytu: "Forumowicz Ślōnskich Forōw NK - 2009"

 
Zajęcie pierwszego miejsca w "III Konkursie Ślōnskich Limerykōw” za rok 2012.
  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A sam mogecie uwidzieć Wasz IP-adres.  

IP

 ------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Tyn QR-cod jes dlo tych co go czytać poradzom!